-  Vi deltager i debatten med kommunen og erhvervslivet om den offentlige planlægning. Det kan dreje sig om planer for bebyggelse, trafik, affaldshåndtering, vandforsyning, adgang til naturen – og mange andre vigtige emner.
 
-  Vi følger grundige med i kommunens afgørelser efter natur- og miljølovgivningen. Det kan f.eks. være en tilladelse til byggeri i det åbne land, en godkendelse af en forurenende virksomhed eller en tilladelse til indgreb i et beskyttet natur område. De fleste af afgørelserne har vi ret til klage over – og den ret benytter vi af og til.
 
-  Vi laver mange ture og andre arrangementer. Mange medlemmer deltager år efter år i vores traditionelle nytårstur i Dyrehaven eller i vores efterårs svampetur. Turene giver fine naturoplevelser og de er en god anledning til hyggeligt og uhøjtideligt socialt samvær.
 
Alt i alt gør vi os umage for at være naturens og miljøets fortalere på en konstrultiv måde, som giver resultater. Vi søger hellere dialog og samarbejde end konfrontation. Og vi respekterer de folkevalgte politikere, der i den sidste ende bestemmer. Til gengæld forsøger vi at påvirke dem og deres embedsmænd i en natur- og miljøvenlig retning – så godt vi nu kan.